جزایر سه‌گانه از طریق فیبر دریایی به سرزمین اصلی متصل می شوند

جزایر سه‌گانه از طریق فیبر دریایی به سرزمین اصلی متصل می شوند

جزایر سه‌گانه از طریق فیبر دریایی به سرزمین اصلی متصل می شوندبه گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت، همزمان با روز جهانی...

ادامه مطلب